ظرفیت تکمیل است!

خداهه دارد شوخی می کند! این چند وقته حسابی شوخی کرده، آنقدر که بی مزه شده و حالا در جواب شوخی هایش، نه می خندم و نه فکر می کنم دارد امتحانم می کند! حالا در جواب شوخی هایش، لبخندی تلخ می زنم و می گویم "بی مزه!"!!!!

آنقدر همه چیز ناخوب است که بی حس شده ام به همه چیز! چند وقتی است نه اشکی ریخته ام و نه حتی اخم کرده ام! یک "به دَرَک!" حواله ی همه ناخوشی ها کرده ام و راهم را ادامه داده ام، بی لبخند........

/ 1 نظر / 38 بازدید