کاش بجز دعا کردن کاری بلد می بودم...

در میان آمارها و نمودارها و گزارش نوشتن‌ها هم که غرق باشی، ممکن است بشنوی که همکارت دارد با انجمن بیماران سرطانی صحبت می‌کند تا شرایط عضویت را بپرسد برای مادرش... برای نازنین مادرش...

/ 2 نظر / 37 بازدید
گلی

توروخدا برای این مریضا خیلی دعا کنید همسر دوستم همش 28 سالشه سرطان کبد گرفته و داره ذره ذره آب میشه! برای مامان بزرگمم دعا کنید سرطانش منتقل شده به ستون فقراتش خیلی ها این روزها با این بیماری لعنتی دستو پنجه نرم میکنند. خدا ریشه باعث و بانی مواد غذایی آلوده، هوای آلوده، آب آلوده و تشعشعات آلوده و این استرس های نامردو را رو زمین قطع کنه![ناراحت][ناراحت]