generation gap!

وقتی کنارت هستن، پر از اضطرابی و اعصاب خردی و وقتی نیستن، پر از دلتنگی...

/ 2 نظر / 33 بازدید
گلی

دقیقاً درکت کردم چی گفتی. چی شد امسال نرفتی زادگاهت؟

ساریتوس

دلتنگی نکن دیگه دختر خوبی باش... هر چند تو این یه زمینه اصلا متوجه نمیشم چی میگی... آخه همیشه از دور شدن فراری بودم...