البته کارشون ممکنه راه بیفته ولی ...

این که کسی با دروغگویی باعث بشه اعتماد آدمها به هم کم بشه و در نتیجه به هم کمکی نکن، جنایت بزرگی مرتکب شده! این که آدم به دروغ به منشی دکتر بگه کارم اورژانسی ه و نباشه! این که طرف به دروغ به آدمی خیرخواه بگه وضع مالی م خرابه و نباشه! و ...

چه کسی پاسخگوی این بی اعتمادی ایجاد شده، در صورت لو رفتن دروغگویی اونهاست؟!

/ 3 نظر / 32 بازدید
ترمه

اینکه رئیس بیمارستان برای رفت و امد شخصی سوار آمبولانس بیمارستان بشه تا از خط ویژه رد بشه و توی ترافیک نمونه ...

ترمه

توضیح کامنت قبل: http://fararu.com/fa/news/215710/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3