و من دوستشان دارم...

لحن نازنین مادر پر از لبخند است! پر از دعای خیر!

لحن پسر پر از عشق است! پر از احترام!

چشم هایشان را ندیده ای!! برقشان آنقدر زیاد است که از تصور جمعه ای که پیش هم نیستند، دردم می گیرد...

 

پ.ن: دوستانِ جان، حال مادر همسرم خوب است... الهی هزار مرتبه شکر...

/ 3 نظر / 35 بازدید
آفرين

[قلب]

بالیق

خدا رو شکر