فوش ها می خورند!!

این سایت هایی که تا یک کلیک می کنی 20هزار و 500 پنجره در آن باز می شود، که همه شان چیزهای خاک بر سری می فروشند و اصرار و التماس که اگر مجردی و اگر زیر 18 سال، برو بیرون و اگر متأهلی بیا که حلال مشکلاتت در دستان ماست!

 

/ 3 نظر / 77 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند

m

[تایید][لبخند]

شیما

ینی پــــره دلم ازشون شدید :( بیرون هم که میخوای بری باز صفحه جدیدی باز میشه که شما برنده ساعت و هزار کوفت و زهرماری دیگر شدید!!!