شما بگید!

صبح ها با تاکسی به محل کارم می روم و شدیداً معتقدم نباید سوار ماشین های گذری شوم، چون کرایه مسافران، حق ماشین های خطی است که شغلشان این است و درست نیست در جیب دیگری برود!

اما این چند روز آنقدر خسته شده ام که تردید دارم از این به بعد هم همین گونه رفتار کنم!

موضوع از این قرار است که تاکسی های خطی، اگر مسیر اندکی تا انتهای خیابان بروند، 800 تومان گیرشان می آید و اگر تا انتهای خط که بیش از دوبرابر مسیر قبلی است، 1000 تومان! همین شده که خیلی وقت ها باید مدت زمان زیادی منتظر بمانیم تا دوستان راننده لطف کنند تا انتهای مسیر بروند!!

حالا من مانده ام در مقابل آدم هایی که مسافران برایشان کوچکترین اهمیتی ندارند، باید چه کنم؟!

/ 3 نظر / 35 بازدید
ساریتوس

منم قدیما معتقد بودم برای مسیرهایی که تاکسی خور نیست نباید دربست بگیرم چون آژانسیا وظیفه شون تو مایه های دربست بردنه و تاکسی های خطی کارشون کورسی کار کردن... اما امان از سنگینی کیف لپ تاپ و هزار تا وسیله دیگه که تو کیفم میچپونم و هی باید به دوش بکشمشونو گند میزنن به ارزش های من که ناچارم میکنن اولین ماشین/تاکسی که جلوی پام وایسه دربست بگیرم!!!

نازنین

توام بهشون کوچکترین اهمیتی نده خب!

قناری معدن

چقدر بدبختی کشیدم از دست این راننده ها و آخر سر فهمیدم همان اول باید بهشان بگویی که دقیقا کجا می خوای پیاده بشی و حتی یک قدم حاضر نشی عقب تر بیای پایین