و من بیقرار باشم... و دلتنگ!

ساعت 9:15 شب باشد و آقای خانه نیامده باشد... آقای خانه ای که از 7:30 صبح به سر کار رفته باشد...

/ 3 نظر / 42 بازدید
دیبا

[گریه] من آقای خونه ندارم چی

azam

الهییییییییییییییییییییییییییییییییییی[قلب] بیا بغلم دوست جونکم[خجالت]